• możliwość uzyskania telefonicznej porady prawnej udzielonej przez prawnika w podstawowych sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, pracy, administracyjnego, odszkodowań
 • czas trwania 1 porady łącznie z przedstawieniem stanu faktycznego nie będzie przekraczał 20 minut
 • infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • porada udzielona zostanie niezwłocznie, nie później jednak, aniżeli w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia
 • kod dostępowy PIN wysyłany na podany adres e-mail ważny 3 miesiące od daty zakupu, karta przedpłacona ważna do upływu terminu jej ważności, zamieszczonym na karcie, nie krócej niż 3 miesiące od daty zakupu
 • infolinia: 58 777 5 777, 58 777 6 714, 58 777 6 712
 • możliwość uzyskania telefonicznej porady udzielonej przez prawnika w sprawach nie cierpiących zwłoki z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, pracy, administracyjnego, odszkodowań
 • czas trwania porady łącznie z przedstawieniem stanu faktycznego nie będzie przekraczał 30 minut
 • infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • udzielane niezwłocznie, nie później jednak, aniżeli w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia
 • kod dostępowy PIN wysyłany na podany adres e-mail ważny 6 miesięcy od daty zakupu, karta przedpłacona ważna do upływu terminu jej ważności, zamieszczonym na karcie, nie krócej niż 6 miesięcy od daty zakupu
 • infolinia: 58 777 0 111, 58 777 6 717, 58 777 6 716, 58 777 6 715
 • możliwość uzyskania telefonicznej porady prawnej udzielonej przez prawnikaw podstawowych sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i pracy
 • pakiet 100 minut, który może zostać wykorzystany elastycznie jednorazowo lub w ilości do maksymalnie 5 porad telefonicznych
 • infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • udzielone niezwłocznie, nie później jednak, aniżeli w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia
 • kod dostępowy PIN wysyłany na podany adres e-mail ważny 1 rok od daty zakupu, karta przedpłacona ważna do upływu terminu jej ważności, zamieszczonym na karcie, nie krócej niż 1 rok od daty zakupu
 • infolinia: 58 777 5 777, 58 777 6 718, 58 777 6 723